La pandèmia actual ha posat en evidència a Catalunya que les prestacions sociosanitàries no s’han fet sempre amb el rigor, la seriositat i les condicions que caldrien. I no ho dic especialment pel nombre incomptable de morts que hi ha aquests dies a les residències d’avis. Més enllà del sistema sanitari en sentit estricte, on, malgrat la falta de recursos i les retallades, les coses es fan amb professionalitat i amb una gestió pública que evita situacions de precarietat, de confusió o de flagrants incompliments, en el món